Her bor vi

Praktisk information

 

Rosenborg Frihavn Børnehave afdeling 4
Æbeløgade 25
2100 København Ø
Tlf.: 3929 6708
Inst.nr.: 35497
E-mail:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Åbningstider: Man. – tors. 7.30 – 17.00 Fredag 7.30-16.30

 

Kartotekskort

 

Billeder

Vi tager billeder af børnene, til dokumentation og ønsker i ikke dette, skal det meddeles.

Når barnet starter i børnehaven, skal forældrene udfylde et kartotekskort. Dette kort vil blive taget med ved evt. skadestuebesøg. Hvis barnet er overfølsomt over for medicin eller andet, skal det angives på kortet sammen med alt andet, der er vigtigt at vide. Husk at ændre adr. tlf.nr. mm. Hvis i flytter.

Konsulentbistand

Børnehaven har igennem Børneringen deres egen psykolog, som alle frit kan henvende sig til.

Vi har tværfagligt samarbejde med talepædagog, psykolog, sundhedsplejerske.Børneklinikken i Kristianiagade og P.P.R. Pædagogisk Psykologisk rådgivning.

Rygning

Der må ikke ryges sammen med børnene– heller ikke til fester eller møder. Børnehaven er et røgfrit område.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske til den 1. eller 15. i måneden 1 mdr. før. Hvis i fraflytter kommunen eller vælger privatskole skal i være opmærksom på at i har 2 mdr. opsigelse over for pladsanvisningen.

Ny i børnehaven

Når man er ny i børnehaven, skal både barn og forældre lærer børnehaven at kende. Vi anbefaler at man starter med at have korte dage. Far eller mor er med de første dage, og starter herefter med at lade barnet være alene sammen med børnehavens voksne og børn. Vi vil kontakte jer, hvis vi oplever at den aftalte tid er for lang. Det tager tid at vende sig til en ny børnehave kultur, med nye voksne og børn, nye regler og krav. Børn skal have tid og hjælp til at finde tryghed og venner. Vi forbereder de gamle børn på at der kommer nye børn, og snakker med dem om hvordan det er at være ny, og hvordan man hjælper med at modtage en nye børn. Men det er de voksnes ansvar, at tage godt imod de nye børn. Dette sker ofte først når forældrene overlader ansvaret til os Nogle gange starter de nye børn i en gruppe i august mdr. men det kan også ske enkeltvis på andre tidspunkter af året. Det er meget individuelt hvor hurtigt børnene falder til, og nogen gange kan børnene også gå tilbage, være ked af det og fastholde far el. mor. Når det er svært at sige farvel, er det vigtig at i henvender jer til den voksne, og viser at i har tillid til at vi tager over. Jeres usikkerhed afspejler sig i barnet, så derfor er det vigtigt, at i føler jer trygge og har tillid til os. I skal noget andet mens børnene er i børnehaven og bruger legekræfter, men forvent ikke at i altid vil møde forståelse for dette af jeres barn. I kan altid ringe og få bekræftet hvordan dit/jeres barn har det. Men det hører også med til livet, at man kan blive både ked,gal og glad igen. Man har det som man har det, men det er ikke sikkert man får det som man vil ha det. Børn lærer i dag meget af at være sammen med andre børn, og få tillid til andre voksne.

Forældremøder

Vi afholder ca. 2 forældremøder om året I efteråret og foråret afholdes forældremøde. Efteråret med valg til bestyrelse, og hvor vi snakker om børnenes trivsel og sociale relationer. Vi ønsker at vi igennem forældremøder, kan give jer et socialt samvær omkring børneopdragelsens værdier og mange dilemmaer. At vi igennem vores viden kan støtte jer i hverdagen sammen med børnene.

Vi opfordrer forældre til at tage initiativ og gøre brug af børnehaven.

I løbet af året holder vi kaffemik. Det forgår fra kl 15-kl 17. Familiegrupperne står for kaffe/the, boller/brød og tilbehør her til. Besteforældre vil blive inviteret til en særlig "bedstekaffemik" Vores forventninger til forældrene: At de er positive over for børnehavens pædagogiske idéer og respekterer børns ret til at have et barndomsland, hvor der eksisterer engle, nisser, alfer, dværge m.m. At I møder op til forældremøder og arbejdsdage. At I forstår, hvor vigtigt det er med en god tone mellem de voksne, og derfor altid kontakter personalet, hvis de er utilfredse med noget, men ikke når barnet er tilstede. At i accepterer børnehaven som et lærings- og udviklingssted og ikke kun som en pasningsordning. At i ser, børnehaven som privat institution båret af den indsats, som det er muligt at mobilisere i den gruppe mennesker, personale og forældre, som på det aktuelle tidspunkt er tilstede.  

Samtaler om det enkelte barn

Vi tilbyder samtaler om det enkelte barn af en halv times varighed. Dette foregår i en fælles dialog hvor i også kommer ind med det i ønsker at dele med os, og at vi sammen ser på barnets trivsel og udvikling. Vi håber at vi kan opnå en gensidig tillid, og at vi kan snakke om små og store problemer, som i vil møde i barnets udvikling.

Fødselsdage

Fødselsdage afholdes i børnehaven med is, boller eller kage. Forældrene har den 25.09.95 på forældremødet vedtaget, at børnene ikke skal have slik til fødselsdage, da flere børn lider af allergi. Børnehaven har sine egne fødselsdagsritualer. Vi tager i den forbindelse ikke på hjemmebesøg, men gerne på andre tidspunkter. Fødselsdag er en følsom begivenhed for et børnehavebarn, og noget man også ofte forhandler venner med. Vi frabeder os også, at i deler fødselsdags kort ud i børnehaven. I må selv sende el. e-maile dem og tage hensyn til børnenes venskabs kreds og alder. Børn på dette alderstrin magter i altid at forholde sig en stor gruppe og det kræver en god ”normering” at styre en børnegruppe med gråd og konflikter.

Ture

Fredag er forbeholdt ture ud af huset gerne i skoven, så kom i god tid og senest 9.15. Udflugter ud af huset kan også forekomme andre dage. <b>Sovemulighed</b>

De yngste går med ind og får læst historie, synger og har en seng at hvile i. Dem, der har behov for det, falder i søvn. Efterhånden som behovet ikke er så stort mere, ligger vi bare på madrasser og får læst historie. De øvrige børn er inddelt i ældste og mellemste gruppe og får læst historier svarende til deres alder.

Pause

Torsdag og fredag fra kl 13-13.30 ser de børn der ikke sover en film, som personalet vælger. Her holder vi voksne en pause, hvor vi dog naturligvis er til rådighed for børnene, hvis der er behov for det. For at have et godt arbejds miljø har vi brug for en pause hvor vi tildels kopler lidt og også har mulighed for privat snak med kollegerne.

Fravær

Sygdom, fridage og ferie meddeles børnehaven.

Studerende

Vi modtager løbende studerende fra Københavns Pædagog Seminarium i praktikforløb på henholdsvis 12 uger og 6 måneder. Vi er et uddannelses sted for mange blandt andet PGU – pædagogisk grunduddannelse og div. Aktiverings tilbud.

Særlig jobformidling for unge med førtidspension.

Vi har sagt ja til at have Sofie i løntilskud, det er et skånejob på 18 timer. Sofie er ikke en lønudgift for institutionen, men ekstra hænder der ikke har pædagoisk ansvar, men kan være en hjælp til meget forefaldende arbejde.

Adresseliste

Børnehaven udarbejder en ny adresseliste om efterår. Hvis I ikke ønsker jeres adresse oplyst på adresselisten, skal I meddelelse os det. Hvis, i ikke ønsker at vi tager billeder af jeres barn skal i også meddele os det. Når det er andre udefra, vil de altid søge jeres tilladelse.

Garderoben

Det er godt at have ekstra tøj liggende i skabet. Vi er ude i al slags vejr, så fornuftigt tøj skal forefindes. Altid regntøj. Inde lægges sko på nederste hylde og medbringes hver dag. Når vi rydder op havner de ”løse sko i en stor kurv. Træsko er ikke tilladt i børnehaven. Ryd op sammen med dit barn hver dag. Breve og beskeder til jer hænger vi i klemmen.

Børnehaveudstyr

Når barnet starter er følgende udstyr nødvendigt: Lille rygsæk, der er bæredygtig og kan spændes foran, så smalle skuldre kan bære den.Den skal kunne indeholde madkasse, drikkedunk, regntøj og gummistøvler. Børnene skal have praktisk tøj på, som måske kan blive både vådt og beskidt. Derfor er det en god ide at have ekstra tøj med.

Glemt tøj

Findes i glemmekurven. Kurven tømmes et par gange årligt.

Snore i børnenes tøj

Vi opfordrer jer til at fjerne alle snore i børnenes tøj. Sæt en elastik i i stedet.Vi ønsker heller ikke børnene har halstørklæder el. andet de kan hænge fast med.

Tørreskab

I kælderen findes et tørreskab, hvor vi hænger tøj til tørre. Nøglen hænger ved døren til køkkentrappen.

Meddelelser til børnehaven

I børnehavens kalender bog på skrivebordet skal I skrive meddelelser angående afhentning, gå hjem-aftaler m.m. Man må gerne hente hinandens børn, hvis det er aftalt, og børnehaven kender til aftalen. I må aldrig gå uden at sige farvel til en af de voksne. Vi udleverer kun barnet til de mennesker, der har en af børnehaven kendt aftale om at hente barnet.

Allergi og overfølsomhed

Har barnet allergi, skal vi have det at vide. Mad - og fødselsdage kan så tilrettelægges derefter. Medicin afleveres til voksne, der opbevarer den utilgængeligt for børn.

Cykler

Private cykler må ikke benyttes i børnehaven. Børnene benytter sig af børnehavens cykler.

Daglig orientering

Børnehavens nyhedsbreve ”DAGEN” udkommer på e-mail til alle forældre. I oplyser os om jeres e-mail hvis i vil være med i denne ordning. De udkommer ikke hver dag, men vil oplyse i kort form hvad der er sket, og minde om vigtige meddelelser.

Frugt og mad - og drikkevarer

Til rundkredsen får alle børn tilbudt et stk. brød Frokost med varm eller kold mad er ca. 12.30-12 Se kostpolitik. Frugt kl. 14.30-15.00 med frugt og hjemmebagt brød eller knækbrød/rugbrød. Der serveres mælk og vand til måltiderne.   Se i øvrigt punktet Madordning i menuen.

Børnemøde

Børnemødet afholdes fra ca. 9.15, som er børnehavens sidste mødetid medmindre andet er aftalt. Kommer I senere, beder vi jer undgå at forstyrre rundkredsen. Der må gerne være forældre med til børnemødet, men for mange voksne er svært for børn og voksne.

Vores forventninger til forældrene: At i har kendskab til børnehavens Kultur, og har været på besøg i børnehaven inden dit barn starter.

At I sætter jer ind i børnehavens pædagogiske mål og værdier. At I viser interesse for forældremøder og arrangementer mm. At I forstår, hvor vigtigt det er, med en god tone mellem de voksne, og derfor altid kontakter personalet, hvis i er utilfredse med noget, men ikke når barnet er tilstede. At I overholder og orienterer jer omkring børnehavens regler og krav F eks.: kommer til tiden, sige goddag og farvel og hjælper dit barn med at rydde op inden I går hjem. At barnet kommer udhvilet og rask. At I accepterer børnehaven som et lærings- og udviklingssted og ikke kun som en pasningsordning. At I ikke taler grimt om andre børn og familier. At I viser respekt for hinandens forskelligheder og er solidariske over for det fællesskab, i gerne skulle blive en del af. At I har øje for at støtte børnenes forskellige venskaber, så barnet får mulighed for mange venner At I er bevidste om, at børnehaven som privat institution er båret af den indsats, som det er muligt at mobilisere i den gruppe mennesker, personale og forældre, som på det aktuelle tidspunkt er tilstede.

Med venlig hilsen Børnehavens personale

Børnehaven Æbelø • Æbeløgade 25 • 2100 København Ø • tlf: 3929 6708 • abelo25@paradis.dk